Deze zwarte dagen vragen om hoop, respect, integratie, participatie, liefde, vrede….. en engagement noteer dus in je agenda “AVOND VOOR VREDE” op vrijdag 20 september om 20.00 u en “THEATER VOOR VREDE” op zondag 22 september op 17.00 u in CC Zwaneberg! Van harte welkom!!!
Source