Live now at Gharb. L-Arti fil-Komunita b kollaborazzjoni mal Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni.
Source