Niepołomice Rynek od lewej Emilia i Jan Sikorscy oraz Jadwiga i Karol Gajowie.Source