Op deze laatste schoolvakantiedag wens ik veel geestdrift en inspiratie aan wie met hart en ziel in het onderwijs staat. Trek u van sommige politieke profeten niet te veel aan. Durf de vele regels te interpreteren in het belang van de jongeren die aan u zijn toevertrouwd. Doe het allemaal met lef en overtuiging. Voel u verantwoordelijk en vraag u niet telkens af welke verwijten iemand u wel zou kunnen maken. Hou van uw leerlingen, en van de zwaksten het meest: zij kunnen dankzij u nog de grootste vooruitgang boeken. Leg de lat daar waar u weet dat groei verzekerd is (de kans is groot dat u het beste weet waar dat is). Neem uw vak serieus en verlang dat leerlingen, ouders en collega’s dat ook doen. Denk er regelmatig aan dat u het voorrecht hebt om karakters te helpen vormen. Probeer dan ook bij te dragen om blije en genereuze, solidaire en rechtschapen, wijze en geëngageerde volwassenen-van-morgen klaar te stomen. Ze hebben nog enkele probleempjes op te lossen op onze fragiele “bleke blauwe vlek” in het universum.
Source