Het overzicht van alle kandidaten (33 van de 35) is hier onderaan terug te vinden.

De leden van CD&V keurden de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 goed met meer dan 97% van de uitgebrachte stemmen.

In haar zoektocht naar kandidaten vond CD&V 17 nieuwe mensen om haar lijst te versterken. Zes van die nieuwelingen zijn jonger dan 30 jaar waarvan er vier zelfs jonger zijn dan 25 jaar.
Naast die nieuwe kandidaten nemen alle CD&V-leden die momenteel deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen opnieuw deel aan de verkiezingen. Ook vier van de huidige gemeenteraadsleden en twee OCMW-raadsleden zijn terug te vinden op de lijst. Zij hopen in de volgende legislatuur opnieuw een mandaat te krijgen van de kiezer om zo mee verder de toekomst van de gemeente uit te tekenen en vorm te geven. De CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bestaat dus uit een mooie mix van nieuwelingen en mensen met ervaring die de continuïteit zullen verzekeren. Bij de plaatsing van de kandidaten op de lijst is niet alleen aandacht uitgegaan naar de kop van lijst. Er is voor gezorgd dat de staart van de lijst minstens zo sterk is samengesteld. Hierdoor vormt de lijst een mooi en kwalitatief geheel.

CD&V zocht en vond kandidaten met verschillende professionele achtergronden, met een ruime kennis en ervaring binnen allerlei domeinen, met heel diverse hobby’s, van jong tot oud en vanuit de zes deelgemeenten van Heist-op-den-Berg. Op die manier hoopt CD&V enerzijds dat elke Heistenaar zich kan terugvinden in de lijst. Anderzijds is het de overtuiging van CD&V dat al die kandidaten vanuit hun ervaringen een nuttige in zinvolle bijdrage zullen leveren aan het gemeentebeleid van de toekomst.

Het overzicht van alle kandidaten (33 van de 35) is hier terug te vinden.
Bij elk van de kandidaten staat een korte beschrijving van hun motivatie voor de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

1
Luc Vleugels
Wiekevorst
58 jaar
psycholoog; burgemeester
Vorige verkiezingen 3.678 stemmen.

2
Ann Van den Meutter
Heist (Centrum)
45 jaar
Ann is de vrouw van een zelfstandige ondernemer met een zaak in de Bergstraat. Vanuit die ervaring beseft Ann hoe belangrijk het bruisende winkelhart van Heist-Centrum is voor onze gemeente. Ze wil haar kennis en ervaring dan ook inzetten om het bloeiende handelscentrum van Heist-op-den-Berg te versterken en levendig te houden.

3
Eric Verbist
Heist (Station)
59 jaar
advocaat; schepen van bevolking en burgerlijke stand, senioren, onderwijs, kunstonderwijs, vorming, juridische zaken, Europese zaken, vrijwilligers.
Vorige verkiezingen lijstduwer met een topscore van 2088 stemmen. Een echt stemmenkanon.

4
Ilse Heremans
Schriek
43 jaar
Als informaticus ontwikkelt Ilse toepassingen op maat van de gebruikers. Die ervaring wil ze gebruiken om zowel de online als offline dienstverlening van de gemeente verder te verbeteren. Klantvriendelijkheid, transparantie en heldere communicatie moeten de uitgangspunten zijn van een goede dienstverlening voor de bevolking.

5
Wim Van den Bruel
Booischot
46 jaar
labospecialist; schepen van ruimtelijke ordening, landbouw, plattelandsbeleid, wonen, energie en duurzaamheid.
Vorige verkiezingen 1140 stemmen.

6
Tine Verloy
Itegem
37 jaar
Tine maakt de korte keten heel concreet via ‘Boeren en Buren’. Haar overtuiging is dat de gemeente nog meer kan bijdragen aan de bescherming van ons klimaat en een gezonde toekomst voor de volgende generaties. Vanuit haar ervaring met het repetitielokaal van de fanfare van Itegem wil ze bekijken hoe de gemeente onderdak voor verenigingen kan helpen verzekeren.

7
Dirk Van Noten
Booischot (Pijpelheide)
51 jaar
beleidsmedewerker Vlaamse overheid; OCMW-voorzitter en schepen van gezin, welzijn, zorg, gelijke kansen, gezondheid en armoedebestrijding.
Dirk is ook de kandidaat vanuit Heist-op-den-Berg voor de provincieraad. Hij wil dat de provincie aandacht heeft voor veerkrachtige en zorgzame dorpen waarin mensen zich goed voelen.
Vorige verkiezingen 966 stemmen.

8
Clara Dupont
Hallaar
21 jaar
Clara is ondernemer met een zaak in het centrum van Heist-op-den-Berg. Ze wil mee nadenken over de manier waarop de gemeente ondernemers kan ondersteunen. Clara is ook bij de Chiro, de fanfare en organiseert het Big Bounce festival. Ze wil dan ook dat (jeugd)verenigingen de nodige ondersteuning blijven krijgen en dat er altijd wel iets te beleven is in de gemeente.

9
Sebastiaan Marien
Hallaar
37 jaar
Sebastiaan is gemeenteraadslid en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij. Hij werkt als energie- en klimaatspecialist van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement. Dossiers rond mobiliteit, energie en klimaat, wonen, milieu en afvalbeleid of het ondersteunen van (jeugd)verenigingen zullen zijn aandacht blijven wegdragen.
Vorige verkiezingen 799 stemmen.

10
Kurt Vets
Wiekevorst
42 jaar
Kurt is gemeenteraadslid en lid van het AGB. Mede door zijn job als revisor gaat zijn aandacht eerst en vooral uit naar de financiën van onze gemeente. Het verenigingsleven, een weldoordacht plattelandsbeleid en leefbare woonkernen die goed verbonden zijn met het centrum van de gemeente zijn voor Kurt ook erg belangrijk.
Vorige verkiezing 707 stemmen

11
Patrick Schoovaerts
Schriek (Grootlo)
53 jaar
arbeider; OCMW-raadslid; het hart van Patrick klopt voor de verenigingen en de trage wegen. Voor de verenigingen omdat een bloeiend verenigingsleven bijdraagt tot een levendige en leefbare gemeenschap. Trage wegen bieden fietsers en wandelaars dan weer de mogelijkheid om zich veilig te verplaatsen.
Vorige verkiezingen 575 stemmen

12
Marino Buts
Booischot
46 jaar
ICT-coördinator; lid van de sociale huisvestingsmaatschappij; Marino neemt voor de tweede keer deel aan de verkiezingen en wil vanuit zijn ervaring mee nadenken over de manier waarop de gemeente sport- en jeugdverenigingen kan ondersteunen in hun werking.

13
Isabelle Moons
Itegem
40 jaar
Isabelle werkt bij een vzw voor personen met een handicap. Die ervaring wil ze aanwenden om van Heist-op-den-Berg een zorgzame en toegankelijke gemeente te maken. Een gemeente moet ook gezinsvriendelijk en verdraagzaam zijn met oog voor diversiteit en verbondenheid.

14
Walter Wouters
Schriek
45 jaar
De fietsverbindingen tussen Schriek en Heist-Centrum zijn er eindelijk op vooruit gegaan. Maar een degelijke busverbinding met het centrum is er nog altijd niet en de sportinfrastructuur ten zuiden van de N10 blijft te beperkt. Op beide zaken wil Walter volop inzetten.

15
Marlies Lambrechts
Heist (Centrum)
27 jaar
Marlies is actief bestuurslid van Molenzonen en wil de toekomst van deze club helpen veiligstellen. Ze wil helpen voorkomen dat nog andere verenigingen met soortgelijke onzekerheid worden geconfronteerd. Als hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum brengt Marlies heel wat ervaring mee voor de verdere uitbouw van het zorg- en sociaal beleid van de gemeente.

16
Dirk De Pooter
Itegem
55 jaar
Als leerkracht in de lagere school en voorzitter van de KWB kent Dirk Itegem en haar inwoners door en door. Dirk wil stem zijn van al die Itegemenaren.

17
Nele Verhoeven
Booischot (Pijpelheide)
21 jaar
Nele is een bezige bij. Ze studeert, combineert dat met studentenjobs en plant de vrije tijd die dan nog rest vol met allerlei activiteiten. Zo is ze onder meer actief in het theater. De stem van de jeugd en de jongeren moet ook gehoord worden bij het uittekenen van het gemeentelijk beleid. Daarvoor engageert ze zich.

18
Nele Van Beylen
Wiekevorst
34 jaar
De grote drijfveer van Nele om in de politiek te gaan zijn haar twee kinderen en bij uitbreiding alle kinderen in de gemeente. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen. Kinderen moeten hun vrije tijd onbezorgd kunnen besteden op een speelpleintje of bij een vereniging. Daar wil Nele mee voor zorgen.

19
Guido Vertommen
Itegem
69 jaar
Guido is gemeenteraadslid en wil zijn schouders graag nog eens mee onder de CD&V-lijst zetten. Wandelen is zijn passie en daarom wil hij, naar het voorbeeld van Itegem, nog meer trage wegen realiseren in de gemeente.

20
Carmen Swiggers
Heist (Centrum)
51 jaar
Carmen is actief in het familiebedrijf dat gevestigd is in het industriepark. Zo leerde ze dat een goeie ontsluiting van het industriepark, voor zowel werknemers als voor vrachtwagens, essentieel is voor de leefbaarheid van de bedrijven. Vanuit de gemeente wil ze hier mee haar schouders onder zetten.

21

22
Raf Maris
Heist (Station)
44 jaar
Raf is vakbondsmilitant in een belangrijk bedrijf uit het industriepark. Maar Raf is ook muzikant en bracht zo al heel wat uren door in repetitieruimtes. Hij weet dus hoe belangrijk die zijn voor beginnende groepjes. Hij wil in de gemeente dan ook de nodige ruimte creëren waar artiesten en kunstenaars hun creativiteit kunnen tonen aan het brede publiek.

23

24
Joni Wauters
Hallaar
24 jaar
Als oud-leidster van Chiro Hallaar wil Joni zich inzetten voor het verenigingsleven in de gemeente. Zowel jong als oud moeten zich kunnen uitleven in Heist-op-den-Berg. Haar job als leerkracht in het buitengewoon onderwijs leert haar dat we niemand mogen achterlaten. Vanuit dat idee wil ze ermee voor zorgen dat de gemeente kansen geeft aan iedereen.

25
Elke Laureys
Wiekevorst
35 jaar
Als geboren en getogen Wiekevorstenaar vindt Elke een leefbare woonkern erg belangrijk. De gemeente heeft hiervoor de sleutel in handen door zowel de middenstand als het verenigingsleven te ondersteunen.

26
Ivan Dockx
Itegem
33 jaar
Ivan heeft zich verdiept in de geschiedenis van zijn dorp maar is er ook actief in verschillende verenigingen. Hij wil zich inzetten voor iedereen en Heist-op-den-Berg verder vooruit helpen.

27
Willy Laurens
Heist (Goor)
69 jaar
Willy wil zijn ervaring als gewezen politieagent inzetten om de verkeersveiligheid in Heist-op-den-Berg verder te verbeteren. Meer Heistenaren op de fiets zal daar zeker toe bijdragen. Als gepensioneerde wil hij ook een stem geven aan de senioren die wonen in de gemeente.

28
Anita Croon
Heist (Station)
59 jaar
Anita is overtuigd van de positieve effecten van muziek op geest en lichaam van de mens, jong en oud. Vanuit die overtuiging wil ze het cultuurbeleid in de gemeente mee vorm geven. De verdere uitbouw van de gemeentelijke academie is voor Anita ook prioriteit.

29
Kenny Van Goolen
Schriek
28 jaar
Kenny is heel erg betrokken bij het verenigingsleven in Schriek en heeft daardoor een goeie voeling met zijn dorp. Vanuit die inspiratie wil hij zoeken naar de juiste oplossingen voor de noden in zijn dorp en ijveren voor een bruisend plattelandsleven.

30
Joppe Van Den Sande
Wiekevorst
20 jaar
Als hoofdleider van de KLJ van Wiekevorst en bestuurslid van de jeugdfanfare kent Joppe de noden van jeugdverenigingen door en door. Hij wil er voor zorgen dat de gemeente rekening blijft houden met de jeugd. De kennis die hij opdeed via de opleiding tot milieucoördinator wil hij aanwenden voor het verder uitwerken van het milieubeleid van de gemeente.

31
Sandra Keuppens
Schriek (Grootlo)
44 jaar
Sandra neemt met volle overtuiging voor een tweede keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer ze wandelt en fietst door Heist-op-den-Berg ervaart ze hoe aangenaam onze gemeente is. Ze wil er mee voor zorgen dat dit zo blijft naar de toekomst toe.

32
Dorien Ooms
Heist (Zonderschot)
28 jaar
Sport is de rode draad doorheen het leven van Dorien: als actief sporter, als sportleerkracht in het buitengewoon onderwijs en als monitor op sportkampen. Als OCMW-raadslid heeft Dorien de smaak van gemeentepolitiek helemaal te pakken en wil ze zich blijven inzetten voor een sportieve en rechtvaardige gemeente met kansen voor iedereen.

33
Jos De Smedt
Booischot
66 jaar
Gemeenteraadslid; Als huisarts ziet Jos elke dag hoeveel mensen nood hebben, eenzaam zijn en/of financiële problemen hebben. Het is de overtuiging van Jos dat de gemeente een belangrijke rol heeft in het voorkomen en het oplossen van deze menselijke problemen. Daar wil Jos vanuit zijn ervaring verder toe bijdragen.

34
Bernadette De Cat
Heist (Centrum)
67 jaar
Bernadette is voorzitter van de gemeenteraad en lid van het AGB. Als drijvende kracht achter ‘Heist bouwt aan vrede’ en achter verschillende internationale projecten wil ze zich blijven inzetten voor cultuur, Europa en internationalisering.
Vorige verkiezing op de lijst op nr 2 met 919 stemmen.
Voorzitter Gemeenteraad.

35
Carl Verelst
Wiekevorst
50 jaar
bouwkundig ingenieur; schepen van financiën, begroting, personeel, toerisme en evenementen, citymarketing; voorzitter directiecomité AGB
Vorige verkiezing 886 stemmen.

Luc Vleugels
Eric Verbist
Wim Van den Bruel
Dirk Van Noten
Carl Verelst
Bernadette De Cat
Source