Bħal kull sena il-Quddiesa tat-Tfal organizzata fl-okkażjoni tal-Festa ta' Marija Bambina ġewwa l-Isla kienet esperjenza mill-isbaħ. Minn qalbi nixtieq nagħti ħajr lil Fr Robin Camilleri, għall-ħidma tiegħu biex jżomm ħaj l-ispirtu tal-komunita' Sengleana, u nawgura l-isbaħ xewqat lin-nies ta' l-Isla fl-okkażjoni ta' din il-festa tant għażiża għalinaSource