Het is niet nodig om naar India of naar een ander land te gaan om vrede te vinden. Je zult die diepe stilte vinden in je kamer, je tuin of zelfs in je badkuip. (Elisabeth Kübler-Ross)
Source