Overal in Vlaanderen komen we vrijwilligsters tegen die actief leden aan het werven zijn voor Markant. Hier Markant Zuidrand Actief op de jaarmarkt in Edegem. Een dikke proficiat en dankjewel voor zoveel inzet!


Source