Belangrijk nieuws en een groot succes voor Marianne Thyssen.
De slogans “Europa kan niet beslissen” en “Met de EU is er alleen sociale afbraak” worden met deze diplomatieke prestatie van formaat vanwege ‘onze’ Marianne overtuigend weerlegd. Oprecht proficiat!

Regels tegen sociale dumping aangescherpt

De Europese ministers van Werk bereikten gisteravond laat een akkoord over een aanscherping van de regels voor gedetacheerde werknemers. Tot ongenoegen van…


Source