Zij vielen opdat wij zouden leven. Laat er ons alles aandoen hen te eren…. door oorlog nooit nog te laten gebeuren.
Source