Interessante Pano-reportage gisteren. Ook uit de resultaten van ons onderzoek in oktober bleek al dat we nog sterker moeten loskomen van de traditionele, vaak rigide, rolverdeling. Zet jij af en toe je ‘genderbril’ eens op bij de opvoeding van je kinderen of op de werkvloer?

Weg met vrouwen met ballen (en andere stereotypen)

Reportagemaker Tim Verheyden stelt vast hoe stereotiep denken mensen kans ontzegt.


Source